CPTPP
bookmark

CPTPP

ติดตามข่าว CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership) หรือ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก อ่านข้อมูลที่น่าสนใจ พร้อมดูรูปภาพและคลิปข่าวล่าสุด

ติดตามข่าว CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership) หรือ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก อ่านข้อมูลที่น่าสนใจ พร้อมดูรูปภาพและคลิปข่าวล่าสุด