kvis
bookmark

kvis

ติดตามข่าว kvis หรือ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตั้งอยู่ที่ วังจันทร์ วัลเลย์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของกลุ่ม ปตท. อ่านประวัติความเป็นมา หลักสูตรการเรียนการสอน การสอบเข้า และเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจกันได้เลย

ติดตามข่าว kvis หรือ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตั้งอยู่ที่ วังจันทร์ วัลเลย์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของกลุ่ม ปตท. อ่านประวัติความเป็นมา หลักสูตรการเรียนการสอน การสอบเข้า และเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจกันได้เลย