John Wick
bookmark

John Wick

คีอานู รีฟส์ เปิดเผยว่าหนังเรื่อง John Wick อาจปล่อยภาคต่อตามมาอีก โดยมีการพูดถึงไอเดียที่น่าสนใจไว้บ้างแล้ว

คีอานู รีฟส์ เปิดเผยว่าหนังเรื่อง John Wick อาจปล่อยภาคต่อตามมาอีก โดยมีการพูดถึงไอเดียที่น่าสนใจไว้บ้างแล้ว

`
autorenewข่าว John Wick เพิ่มเติม