ไฟไหม้บ่อนไก่
bookmark

ไฟไหม้บ่อนไก่

ติดตามข่าวสถานการณ์ไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 อัปเดตความคืบหน้าการช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้บาดเจ็บ พร้อมดูความเสียหายที่เกิดขึ้น ล่าสุด

ติดตามข่าวสถานการณ์ไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 อัปเดตความคืบหน้าการช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้บาดเจ็บ พร้อมดูความเสียหายที่เกิดขึ้น ล่าสุด