ไฟป่าออสเตรเลีย
bookmark

ไฟป่าออสเตรเลีย

ติดตามข่าวไฟไหม้ป่าออสเตรเลีย ที่สถานการณ์ยังคงรุนแรง สัตว์ตายไปแล้วกว่า 500 ล้านชีวิต อัปเดตเหตุการณ์ล่าสุด พร้อมดูรูปภาพและคลิปที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวไฟไหม้ป่าออสเตรเลีย ที่สถานการณ์ยังคงรุนแรง สัตว์ตายไปแล้วกว่า 500 ล้านชีวิต อัปเดตเหตุการณ์ล่าสุด พร้อมดูรูปภาพและคลิปที่เกี่ยวข้อง

`
autorenewข่าว ไฟป่าออสเตรเลีย เพิ่มเติม