ไข้กาฬหลังแอ่น
bookmark

ไข้กาฬหลังแอ่น

โรคไข้กาฬหลังแอ่น อาการป่วยร้ายแรงที่ติดต่อผ่านทางการสัมผัสและหายใจ สามารถเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่วันหากรักษาไม่ทัน ได้ยินแล้วอย่าเพิ่งตกใจ เพราะคนทั่วไปไม่ได้มีความเสี่ยง

โรคไข้กาฬหลังแอ่น อาการป่วยร้ายแรงที่ติดต่อผ่านทางการสัมผัสและหายใจ สามารถเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่วันหากรักษาไม่ทัน ได้ยินแล้วอย่าเพิ่งตกใจ เพราะคนทั่วไปไม่ได้มีความเสี่ยง