โฮปเวลล์
bookmark

โฮปเวลล์

รวมข่าวโครงการโฮปเวลล์ หรือ โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพฯ ดำเนินการโดยบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) ที่ศาลปกครองสูงสุด สั่งคมนาคมจ่ายชดเชย 11,888 ล้านบาท มาย้อนดูคดีมหากาพย์โครงการ พร้อมประเด็นล่าสุด

รวมข่าวโครงการโฮปเวลล์ หรือ โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพฯ ดำเนินการโดยบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) ที่ศาลปกครองสูงสุด สั่งคมนาคมจ่ายชดเชย 11,888 ล้านบาท มาย้อนดูคดีมหากาพย์โครงการ พร้อมประเด็นล่าสุด

`
autorenewข่าว โฮปเวลล์ เพิ่มเติม