โรคไบโพลาร์
bookmark

โรคไบโพลาร์

โรคไบโพลาร์ (Bipolar) เป็นโรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคทางด้านอารมณ์ กลุ่มเดียวกับโรคซึมเศร้า แต่ก็มีข้อที่แตกต่างอย่างชัดเจน

โรคไบโพลาร์ (Bipolar) เป็นโรคที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคทางด้านอารมณ์ กลุ่มเดียวกับโรคซึมเศร้า แต่ก็มีข้อที่แตกต่างอย่างชัดเจน

`
autorenewข่าว โรคไบโพลาร์ เพิ่มเติม