โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
bookmark

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รวมข้อมูล โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือโรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์ อาทิ โรคเอดส์ โรคหนองใน เริม โรคซิฟิลิส พร้อมวิธีรักษาและป้องกัน รวมถึงข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมข้อมูล โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือโรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์ อาทิ โรคเอดส์ โรคหนองใน เริม โรคซิฟิลิส พร้อมวิธีรักษาและป้องกัน รวมถึงข่าวที่เกี่ยวข้อง

`
autorenewข่าว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพิ่มเติม