แอนแทรกซ์
bookmark

แอนแทรกซ์

แอนแทรกซ์ (Anthrax) เชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคแอนแทรกซ์ โรคระบาดที่มีสัตว์เป็นพาหะ อาการ วิธีป้องกันและการรักษาทำอย่างไร มาดูกัน พร้อมอัปเดตข่าวที่น่าสนใจ

แอนแทรกซ์ (Anthrax) เชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคแอนแทรกซ์ โรคระบาดที่มีสัตว์เป็นพาหะ อาการ วิธีป้องกันและการรักษาทำอย่างไร มาดูกัน พร้อมอัปเดตข่าวที่น่าสนใจ