แฟลตดินแดง
bookmark

แฟลตดินแดง

รวมประเด็นข่าวอาคารแฟลตดินแดง แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ ที่อยู่ระหว่างการสั่งรื้อ และเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562 มีข่าวทรุดตัว ความคืบหน้าเป็นอย่างไร มาอัปเดตกัน

รวมประเด็นข่าวอาคารแฟลตดินแดง แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ ที่อยู่ระหว่างการสั่งรื้อ และเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562 มีข่าวทรุดตัว ความคืบหน้าเป็นอย่างไร มาอัปเดตกัน