เพลงพระราชนิพนธ์
bookmark

เพลงพระราชนิพนธ์

พระอัจริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับ 48 เพลงพระราชนิพนธ์ อันไพเราะ จนได้รับยกย่องเป็น อัครศิลปิน

พระอัจริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับ 48 เพลงพระราชนิพนธ์ อันไพเราะ จนได้รับยกย่องเป็น อัครศิลปิน

`
autorenewข่าว เพลงพระราชนิพนธ์ เพิ่มเติม