เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
bookmark

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

รวมข่าว เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี หรือ ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ล่าสุด 21 ต.ค. 62 มีการโปรดเกล้าฯ ถอดยศ เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

รวมข่าว เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี หรือ ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ล่าสุด 21 ต.ค. 62 มีการโปรดเกล้าฯ ถอดยศ เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

`
autorenewข่าว เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เพิ่มเติม