เขาวงพระจันทร์
bookmark

เขาวงพระจันทร์

วันนี้เราจะพาไปเที่ยวเขาวงพระจันทร์ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ลพบุรี ไต่ระดับความสูงกับขั้นบันได้ 3,790 ขั้น และนมัสการรอยพระพุทธบาท เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

วันนี้เราจะพาไปเที่ยวเขาวงพระจันทร์ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ลพบุรี ไต่ระดับความสูงกับขั้นบันได้ 3,790 ขั้น และนมัสการรอยพระพุทธบาท เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต