อำพันทะเล
bookmark

อำพันทะเล

อำพันทะเล หรือที่รู้จักกันขื่อ อ้วกปลาวาฬ ขี้ปลาวาฬ เป็นของหายากและมีมูลค่าสูง ซึ่งจะนำมาใช้ในการสกัดเป็นน้ำหอม

อำพันทะเล หรือที่รู้จักกันขื่อ อ้วกปลาวาฬ ขี้ปลาวาฬ เป็นของหายากและมีมูลค่าสูง ซึ่งจะนำมาใช้ในการสกัดเป็นน้ำหอม

`
autorenewข่าว อำพันทะเล เพิ่มเติม