สังคมไร้เงินสด
bookmark

สังคมไร้เงินสด

มาทำความรู้จักกับนิยาม สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) คืออะไร มีลักษณะอย่างไร ดีหรือไม่ดี และมีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจและสังคม

มาทำความรู้จักกับนิยาม สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) คืออะไร มีลักษณะอย่างไร ดีหรือไม่ดี และมีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจและสังคม