สะอึก
bookmark

สะอึก

อาการที่ใครเป็นแล้วก็อดที่จะรำคาญไม่ได้ ถ้าอยากหยุดสะอึก แค่ใช้วิธีแก้สะอึกตามนี้ รับรองว่าหาย รวมถึงอัปเดตข่าวเกี่ยวกับอาการสะอึก เช่นกัน

อาการที่ใครเป็นแล้วก็อดที่จะรำคาญไม่ได้ ถ้าอยากหยุดสะอึก แค่ใช้วิธีแก้สะอึกตามนี้ รับรองว่าหาย รวมถึงอัปเดตข่าวเกี่ยวกับอาการสะอึก เช่นกัน