สะอึก
bookmark

สะอึก

อาการที่ใครเป็นแล้วก็อดที่จะรำคาญตัวเองไม่ได้ ถ้าอยากหยุดสะอึก แค่ใช้วิธีแก้สะอึกตามนี้ รับรองว่าหายแน่ !

อาการที่ใครเป็นแล้วก็อดที่จะรำคาญตัวเองไม่ได้ ถ้าอยากหยุดสะอึก แค่ใช้วิธีแก้สะอึกตามนี้ รับรองว่าหายแน่ !