สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
bookmark

สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์

รวมข่าว สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ นักแสดงอาวุโส และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โทรทัศน์-ภาพยนตร์) ปี 2557 ล่าสุดเสียชีวิตในวัย 88 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562

รวมข่าว สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ นักแสดงอาวุโส และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (โทรทัศน์-ภาพยนตร์) ปี 2557 ล่าสุดเสียชีวิตในวัย 88 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562