วิสาขบูชา
bookmark

วิสาขบูชา

ติดตามเรื่องราวของวันวิสาขบูชา เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า อ่านประวัติพร้อมดูเรื่องราวน่ารู้กันได้เลย

ติดตามเรื่องราวของวันวิสาขบูชา เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า อ่านประวัติพร้อมดูเรื่องราวน่ารู้กันได้เลย

`
autorenewข่าว วิสาขบูชา เพิ่มเติม