วันแม่แห่งชาติ
bookmark

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งวันนี้ถือตามวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งวันนี้ถือตามวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

`
autorenewข่าว วันแม่แห่งชาติ เพิ่มเติม