วันแม่แห่งชาติ
bookmark

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

`
autorenewข่าว วันแม่แห่งชาติ เพิ่มเติม