วันวสันตวิษุวัต
bookmark

วันวสันตวิษุวัต

รวมข้อมูลเกี่ยวกับ วันวสันตวิษุวัต หรือวันเปลี่ยนฤดูกาล ซึ่งดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร กลางวันยาวเท่ากลางคืน พร้อมอัปเดตข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

รวมข้อมูลเกี่ยวกับ วันวสันตวิษุวัต หรือวันเปลี่ยนฤดูกาล ซึ่งดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร กลางวันยาวเท่ากลางคืน พร้อมอัปเดตข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด