วัดโพธิ์
bookmark

วัดโพธิ์

รวมเรื่องราว ประวัติความเป็นมา พร้อมทั้งประเด็นต่าง ๆ ของ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ วัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย อยู่ด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง

รวมเรื่องราว ประวัติความเป็นมา พร้อมทั้งประเด็นต่าง ๆ ของ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ วัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย อยู่ด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง