วัดแขก
bookmark

วัดแขก

ติดตามข่าววัดแขก สีลม หรือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นโบสถ์พราหมณ์ที่เป็นศาสนสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ อ่านประวัติ ความเป็นมา วิธีการบูชา พร้อมดูรูปภาพและคลิปกันได้เลย

ติดตามข่าววัดแขก สีลม หรือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นโบสถ์พราหมณ์ที่เป็นศาสนสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ อ่านประวัติ ความเป็นมา วิธีการบูชา พร้อมดูรูปภาพและคลิปกันได้เลย