ราชบัณฑิตยสภา
bookmark

ราชบัณฑิตยสภา

ติดตามข่าว ราชบัณฑิตยสภา หรือชื่อเดิมว่า ราชบัณฑิตยสถาน มีหน้าที่จัดทำพจนานุกรม และการบัญญัติหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ดูรูปภาพ และคลิปข่าวที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด

ติดตามข่าว ราชบัณฑิตยสภา หรือชื่อเดิมว่า ราชบัณฑิตยสถาน มีหน้าที่จัดทำพจนานุกรม และการบัญญัติหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย ดูรูปภาพ และคลิปข่าวที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด