ยาไอซ์
bookmark

ยาไอซ์

ยาไอซ์ มีชื่อทางเคมีว่า เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ที่อยู่ในรูปเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) หรือยาบ้า แต่ยาไอซ์มีความบริสุทธิ์สูงกว่ายาบ้า 4-5 เท่า

ยาไอซ์ มีชื่อทางเคมีว่า เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ที่อยู่ในรูปเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) หรือยาบ้า แต่ยาไอซ์มีความบริสุทธิ์สูงกว่ายาบ้า 4-5 เท่า

`
autorenewข่าว ยาไอซ์ เพิ่มเติม