พ่อเลี้ยงชูชาติ
bookmark

พ่อเลี้ยงชูชาติ

ติดตาข่าว นายชูชาติ กัลมาพิจิตร หรือ พ่อเลี้ยงชูชาติ เจ้าของปางช้างแม่สา เชียงใหม่ พร้อมอ่านประวัติ ดูรูปภาพ และคลิปข่าวที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด

ติดตาข่าว นายชูชาติ กัลมาพิจิตร หรือ พ่อเลี้ยงชูชาติ เจ้าของปางช้างแม่สา เชียงใหม่ พร้อมอ่านประวัติ ดูรูปภาพ และคลิปข่าวที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด