ฝายชะลอน้ำ
bookmark

ฝายชะลอน้ำ

รวมข่าวการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกั้นลำห้วย ลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำ จะเกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

รวมข่าวการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกั้นลำห้วย ลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำ จะเกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย