ปลาหมอสี
bookmark

ปลาหมอสี

ปลาหมอสี เป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำ ทะเลสาบ หนองบึ่ง คูคลองต่างๆ ปลาหมอสี มีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าว คนไทยนิยมนำมาเลี้ยง

ปลาหมอสี เป็นปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำ ทะเลสาบ หนองบึ่ง คูคลองต่างๆ ปลาหมอสี มีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าว คนไทยนิยมนำมาเลี้ยง