ประเสริฐ จันทรรวงทอง
bookmark

ประเสริฐ จันทรรวงทอง

รวมข้อมูล ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ รมว. (MDES) ในสมัย นายกฯ เศรษฐา มาติดตามข่าว พร้อมดูผลงานทางการเมือง และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมข้อมูล ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ รมว. (MDES) ในสมัย นายกฯ เศรษฐา มาติดตามข่าว พร้อมดูผลงานทางการเมือง และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง