ประชุมฝึกคอบร้าโกลด์
bookmark

ประชุมฝึกคอบร้าโกลด์

ติดตามข่าวการประชุมฝึกคอบร้าโกลด์ การฝึกซ้อมทางทหารเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก พร้อมดูรูปภาพและคลิปข่าวที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด

ติดตามข่าวการประชุมฝึกคอบร้าโกลด์ การฝึกซ้อมทางทหารเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก พร้อมดูรูปภาพและคลิปข่าวที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด