ต้นอังกาบหนู
bookmark

ต้นอังกาบหนู

รวมข้อมูล ต้นอังกาบหนู สมุนไพรรักษาโรค ลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 1 - 1.5 เมตร ลำต้นเกลี้ยง มีหนามยาวรอบข้อ ออกดอกสีเหลืองตามซอกใบ และปลูกง่ายมาก

รวมข้อมูล ต้นอังกาบหนู สมุนไพรรักษาโรค ลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 1 - 1.5 เมตร ลำต้นเกลี้ยง มีหนามยาวรอบข้อ ออกดอกสีเหลืองตามซอกใบ และปลูกง่ายมาก