ตุ๊กตา เดอะวอยซ์
bookmark

ตุ๊กตา เดอะวอยซ์

ตุ๊กตา จมาพร แสงทอง จากเวที The Voice ทำแฟนรายการเดอะวอยซ์ใจละลายไปเรียบร้อย หลังโชว์เพลงภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไพเราะ จนโค้ชปล่อยมุกฮากระจาย เพื่อแย่งตัวเข้าทีม

ตุ๊กตา จมาพร แสงทอง จากเวที The Voice ทำแฟนรายการเดอะวอยซ์ใจละลายไปเรียบร้อย หลังโชว์เพลงภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไพเราะ จนโค้ชปล่อยมุกฮากระจาย เพื่อแย่งตัวเข้าทีม