ดีเจโก กรีนเวฟ
bookmark

ดีเจโก กรีนเวฟ

รวมข่าวดีเจโก กรีนเวฟ หรือ ดีเจโก ตฤณ เรืองกิจรัตนกุล เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มาร่วมไว้อาลัย พร้อมอัปเดตข่าว ประวัติ และผลงานที่ผ่านมาของเขา

รวมข่าวดีเจโก กรีนเวฟ หรือ ดีเจโก ตฤณ เรืองกิจรัตนกุล เสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มาร่วมไว้อาลัย พร้อมอัปเดตข่าว ประวัติ และผลงานที่ผ่านมาของเขา