ดาวเทียม THEOS-2
bookmark

ดาวเทียม THEOS-2

รวมข่าวดาวเทียม THEOS-2 ดาวเทียมสำรวจโลกฝีมือคนไทย มีภารกิจเพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ พร้อมดูรูปภาพ และคลิปข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมข่าวดาวเทียม THEOS-2 ดาวเทียมสำรวจโลกฝีมือคนไทย มีภารกิจเพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ พร้อมดูรูปภาพ และคลิปข่าวที่เกี่ยวข้อง