ดอกเบี้ยนโยบาย
bookmark

ดอกเบี้ยนโยบาย

ดอกเบี้ยนโยบาย คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศกำหนดขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และเป็นเครื่องมือหลักในการส่งสัญญาณนโยบายการเงิน ซึ่งล่าสุดมีประเด็นข่าวเรื่องนี้อย่างไร ส่งผลต่อการลงทุน ต่อประเทศ หรือประชาชนแบบไหนบ้าง มาติดตามกัน

ดอกเบี้ยนโยบาย คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศกำหนดขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และเป็นเครื่องมือหลักในการส่งสัญญาณนโยบายการเงิน ซึ่งล่าสุดมีประเด็นข่าวเรื่องนี้อย่างไร ส่งผลต่อการลงทุน ต่อประเทศ หรือประชาชนแบบไหนบ้าง มาติดตามกัน