งู
bookmark

งู

รวมข้อมูลเกี่ยวกับ งู สัตว์เลื้อยคลานตัวยาว ไม่มีแขน ไม่มีขา ไม่มีเปลือกตา บางชนิดมีพิษ-ไม่มีพิษ มาดูรูปและคลิปเตือนภัยงูพิษ การปฐมพยาบาลหากถูกกัด และข่าวงูล่าสุด

รวมข้อมูลเกี่ยวกับ งู สัตว์เลื้อยคลานตัวยาว ไม่มีแขน ไม่มีขา ไม่มีเปลือกตา บางชนิดมีพิษ-ไม่มีพิษ มาดูรูปและคลิปเตือนภัยงูพิษ การปฐมพยาบาลหากถูกกัด และข่าวงูล่าสุด

`
autorenewข่าว งู เพิ่มเติม