ฆ่าตัวตาย
bookmark

ฆ่าตัวตาย

รวมข่าวการฆ่าตัวตาย สาเหตุอาจมาจากปัญหาชีวิต ครอบครัว ความรัก การงาน โรคซึมเศร้า ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อเตือนใจให้สังเกตคนใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว

รวมข่าวการฆ่าตัวตาย สาเหตุอาจมาจากปัญหาชีวิต ครอบครัว ความรัก การงาน โรคซึมเศร้า ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อเตือนใจให้สังเกตคนใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว

`
autorenewข่าว ฆ่าตัวตาย เพิ่มเติม