ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ
bookmark

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

รวมข่าว คสช. สั่ง ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ปรับฐานเงินเดือนขึ้นร้อยละ 8 พร้อมปรับค่าครองชีพข้าราชการชั้นผู้น้อย ความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร มาติดตามค่ะ

รวมข่าว คสช. สั่ง ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ปรับฐานเงินเดือนขึ้นร้อยละ 8 พร้อมปรับค่าครองชีพข้าราชการชั้นผู้น้อย ความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร มาติดตามค่ะ

`
autorenewข่าว ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มเติม