ขึ้นทะเบียนหมาแมว
bookmark

ขึ้นทะเบียนหมาแมว

รวมข่าวการขึ้นทะเบียนหมาแมว ล่าสุดผู้ที่จะเลี้ยงต้องมีการขึ้นทะเบียน และจ่ายตัวละ 450 ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ความคืบหน้าเป็นอย่างไร มาอัปเดตกัน

รวมข่าวการขึ้นทะเบียนหมาแมว ล่าสุดผู้ที่จะเลี้ยงต้องมีการขึ้นทะเบียน และจ่ายตัวละ 450 ซึ่งประเด็นดังกล่าวมีการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ความคืบหน้าเป็นอย่างไร มาอัปเดตกัน