Kapook.com กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาระบบ อาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

ข่าวภูมิภาค

ข่าว 77 จังหวัด เหนือ ภาคตะวันออก อีสาน ข่าวภูมิภาควันนี้